Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toch te rijmen met de goedheid die deze Wereldmacht volgens de

bewering der vromen kenmerkt?

Men zegt: De Wereldmacht is er, dat stemmen we toe- De Wereldmacht is er; daarover behoeft niet te worden gedebatteerd. De planeten en de geheele schepping, zon en sterren, zeeen en alle verandering van stofwisseling, alles wat is, het is als een ontzaglijk-groote voortrollende trein. „Panta rei zeiden de Qneksche wifsgeeren; dat is: alles is in beweging, Ja, er is dus eene Wereldmacht volgens welke alles voortbewogen wordt.

Maar is deze Wereldmacht goed? Is ze zoo, dat een rnensch daarop zijn vertrouwen kan stellen: Is ze te bewonderen.

Ja? Maar waarom doet ze zooveel smart aan ? Waarom doopt ze duizende harer schepselen in diepten van verdriet en pijn, dompelt

ze in zeeën van troosteloos wee ?

***

Waarom ?

Ja weet'ik het? Ben ik die Qod, die Wereldmacht, en heb ik gezeten' bij den zetel Harer raadsbesluiten, toen in Haar brein het plan dezer wereld broede ? Ben ik degene die al het onbegrijpelijke op aarde zoude kunnen uitleggen?

Driedubbel-dwaze vragen 1 #

Maar dit kan 'k misschien wel: ik kan u wel in het algemeen een idee geven van de wereld, van deze werkplaats der Wereldmacht, (dat is van Qod) en deze werkplaats beschouwd als

spijkerfabriek. En dan zult ge misschien meer vrede hebben met alle smarten die er op aarde zijn. Dan zult ge, geleerd door de gelijkenis van de spijkerfabriek, zelfs vrijmoedig en rondborstig kunnen zeggen : „Het is goed dat de smarten er zijn. Ze moeten

er zijn. Dus goed is de Wereldmacht dat Zij de smarten doet zijn.

***

De spijkerfabriek.

Wat is de spijkerfabriek ?

De wereld waarin we leven is die spijkerfabriek.

Hoe dat zoo ?

Wel, zoo: . .

In gedachte sta 'k op verren afstand en zie neer op de aarde als op eene reusachtige werkplaats of fabriek. Van af Jupiter, Mars of

maan zie 'k neer op de aarde, op haar lijden en op mijn eigen lijden.

Wat zie ik daar gebeuren ?

Hetzelfde als in eene spijkerfabriek.

Hoe dat zoo? .... . , .,

Wel de grondstof moet eerst vreeselijk worden gegloeid, geklopt gestampt, gekneed, murw en taai worden gemaakt:: het ijzer, eerst'ruw erts, onhandelbaar, onbuigbaar, verroest, leelijk 8°<*die,

erts of ijzeroer, tot niets nut het moet worden omgevormd tot

bruikbare spijkers. Daarom moet het komen in vreeselijke vuren en gebracht onder vreeselijke hamers; en ten slotte geperst, geperst,

Sluiten