Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's Middags om drie uur in de stad gaan de heeren en dames met hunne kindertjes wandelen; dan hebben ze goede kleeren a ligetrokken : ieder vertoont zich op de straat iets beters dan in hui . 't Mooiste butenst. - Een deftig wethouder, die ^ m hu.s wel eens onaangename woorden tegenover vrouw of gedienstigen ver oorlooft doet zich op de straat hoogst eerbaar voor Wie zich over den achtbare verwondert, als hij denzelve in een scheidbui tegenover de meid) mocht betrappen is onnoozel als mijne

dienstmeid uit het dorpje voornoemd. ,, , , ,»

De hééle menschenwereld immers is „t mooiste butenst . Wij allen (gij ook) zijn zulke treurige exemplaren: mooiste-

butenst-han^gers. van de Eerste kamer vormen zonder twijfel

een hoogst eerbaar publiek. Wie het anders mocht meenen, is beneveld door politieke oppositie-ideeën

Zelfs een durver als P. J. Troelstra heeft nog nooit durven (en zelfs willen smalen) op hunne êérbaarheid.

ik steinmiiCvoor: alle eerste-kamer-leden vergaderd op het Binnenhof. Laat ieder zijn zetel innemen. De allerbesten vooraan. De

voorzittersstoel mag ledig blijven. van

Laat nu Röntgen binnenkomen. Laat hem een nieuw soort van X stralen hebben uitgevonden, en deze nu vertoonen. Dat hi) dan, in 't allerhelderst magnesiumlicht, deze verzamelde achtbare senaat doorzichtig make - niet tot op de béénderen dier mannen (gelijk

de gewóne X stralen doen), maar tot in hun nart.

Wat zitten op dat plekje ?

Slechte plannetjes, complotjes, kleine wraak-ideetjes en nog vèèl meer dat gij lezer zelf (in uw eigen gemoed lezende) er bij zult kunnen bedenken en optellen.

Wel miin dochtertje van 6'jaar, ja die al, veronderstelde laatst dat haar hartje (als ze eens werd opengesneden) zwart zou zijn (echt inktzwart) „want" zeide ze: „Dei juffrouw heelK °P sfh°°j verteld dat er telkens als je wat slechts doet *) een klein zwart plekje 'op je hart komt Nou, en je doet telkens weljeens wat stouts,

hé Moe ?

Nu^gLn'1 wegweer naar de Eerste kamer. Denk'.: Wij zitten daar ook, lezer!.... ons hart zichtbaar voor allen

Ik denk dat wij voor elkaar zouden schrikken. En wat denkt

^'ik denk dat wij (gij en ik) naar het looppad {zouden zien, en naar de deur, om te berekenen hoe we wel met de minst mogelijke passen zouden kunnen afdruipen. Ik denk, dat dit afdrwpen ons zou onmogelijk zijn, om de eenvoudige reden dat allen tegelijk zouden willen afdruipen (welk een gedrang 1); ik denk dat de mannen dan ten einde raad, zouden wegduiken in hunne bank. De seniores of allereerwaardigsten zouden nog even aarzelen ; want ze denken:

*) .denken" is ook „don". H. B.

Sluiten