Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overjas van bont of eenig bedeksel! O onbekende toekomst 1 Hoe zal ik durven ? 1 Ik zèl niet durven. Ik huiver haast nu al, al is het 30 jaar vooruit....

„Hel of verdoemenis?"

Neen, d&t niét, niét in ouden zin.

Maar zweven en zwerven, beladen met mijn schuld en ondervindende daarvan de rechtvaardige gevolgen. Overgelaten aan mijn eigen herinneringen en zelfverwijt, en dat zonder afleiding van sigaar, komedie of viets of roman.

En onafwèndbaar is daartoe 50 percent kans.

Want ik zk\ mij niet genoeg kunnen beteren op aarde. Ik blijf slecht.

En 50°/0 kans dat ik dus eenmaal vast en zeker zoo zweven en zwerven zal.

Ja ook gij oudminister Magnanimitas, en gij oud-kolonel of schout bij nacht, en gij burgemeester van London of Buiksloot, gij allen ook, ontdaan van goudgalon, steek Jen pluim, ontdaan van snorrebaard en deftig gebaar, gij-zelf, uw bloote zieltje zal daar reizen dat verre, geheimzinnige pad, verder dan Siberië, ontstoken van élk gemak, regiment of pret.

Durft gij het aan ?

Natuurlijk durft ge het niet aan ; maar het wordt u niét gevraagd.

Het zèl gebeuren.

50 °/0 kans dat er na den dood nog iets komt. Eerlijk 50 °/0 kans; dat moet ge als scepticus toegeven.

Wel, zakenman, hoeveel geett ge om de veiligheid van 'n stoombootlijn die u maar 50 °/0 kans geeft voor aangename en veilige overtocht? Gij geeft niet eens antwoord. Met zoo'n boot gaat ge niet. Zoo'n boot wordt door geen enkele bezadigde Vaart-risico-Mij geassureerd.

En toch reist ge met die stoombootlijn door dit leven. Gegeven uw scepticisme zegt ge: 50 °/0 kans dat er na den dood iet is; 50 °/0 kans dat ik dan zweven moet.

En ieder die wèl vast gelooft in deze dingen, die zegt: vast en zeker 1 100 °/0 kans! Ik zal moeten zweven dat onbekende verschiet in.

De heremietkrab zonder schulp. . . .

En al neem ik 1000 maal aan het bestaan en doeltreffend werken van een wijs en goed God, en dat die God al dat nare ten goede zal leiden, .... toch . . . dat nare dat zweven en zwerven straks na mijn dood . . . dat wil Hij juist met me doen gebeuren vanwege m'n onhandelbaarheid en m n hardleerschheid, ... dat nare moet komen . . . dat beroofd worden van alle aardsche pretjes, dat instappen in den donkeren nacht van onbekenden toekomst-na-den-dood . . . dat angstwekkend-onbekende, angstwekkend van onbekendheid ... dat moet komen. Daar gaat niets van af.

Sluiten