Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Besant, A. en Leadbeater, C. W. Gedachtevormen geb. f 7.—

Vraag aan de uitvoerige prospectus over dit werk.

Bhagavan, Das. De Wetenschap der Aandoeningen - 2.50

Blavatsky, H. P. "De Geheime Leer". Dit is een vervolgwerk van +

200 vel (1 vel = 16 blz.) bevattende 3 deelen en 1

Index. Prijs per aflevering van 6 vel f 1.20

Men teekent in per deel. Prijs van het geheele werk, wanneer gereed Deel 1 Is thans gebonden verkrijgbaar a f 12.50 geb. + f 45.—

Dit is het Standaardwerk der Theosofie.

Men vrage aan de volledige prospectus en voor zoover de voorraad strekt,

een proefaflevering.

Blavatsky, P. H. Theosofisch Woordenboek geb. f 4.50

De Stem van de Stilte geb. 1.30 ing. - 0.90

De Leer van het Hart geb. - 0.75 ing. - 0.50

De Sleutel tot de Theosofie geb. - 3.90 ing. - 3.25

Blech, Aiméé. Aan Hen die Lijden ing. - 1.—

Bolssevain, J, W. Inleiding tot de Theosofie - 0.50

Bhagawad Gïta geb. - 1.— ing. - 0.50

Bourchier, h. De Leliënkroon geb. - 0.60

Chatterji, J. Esoterische Wijsbegeerte geb. - 1.50

Collins, M. Een roep van verre - 0.40

Corbett, C. Wat is Theosofie - 0.10

Dale. Indische Handleeskunde - 1.—

"De Droomer". Op den Drempel - 1.—

Studies in de Bhagawad Gita, le reeks - 1.50

Edger, Li'ian, M. A. Grondbeginselen der Theosofie ing. - 1.75

Emerson. R. W. De Overziel - 0.25

Fullerton, F. Theosofie, de godsdienst van Jezus - 0.20

Qinkel, H. J. van. Zie Theosofische "Bibliotheek"

Graevell, Dr. Dharma en Karma • 0.05

Green, H. S. Theoretische Astrologie - 0.75

Giles, Chauncey, De Natuur van den Geest ing. - 0.50

Leadbeater, C. W. 2' duizend Het Astraalgebied geb. f 0.90 ing. - 0.60

De Oude Mysteriën - 0.30

Theosofie en de Theosofische Vereeniging - 0.15

2<= duizend Schets van de Theosofie geb. - 0.65

Verstandsgebied geb. f 0.90 ing. - 0.60

De mensch zichtbaar en onzichtbaar - 7.—

Vraag aan de uitvoerige prospectus over dit werk.

De Christelijke Geloofsbelijdenis - 1.25

Helderziendheid - 1,50

Droomen - 1.—

Aan Gene Zijde des Doods - 4.90

Vraag aan de uitvoerige prospectus over dit werk.

Beschermengelen en andere ongeziene Helpers- 0.15

Zie " Theosofische Bibliotheek

Leo, Alan. Vier lezingen over Astrologie - 0.40

Astrologie voor iedereen - 0.75

De Horoskoop en Hoe dien te trekken - 0.75

Lorenzo. De Theosofische Vereeniging en het doel dat zij beoogt - 0.10 Lotus verhalen. Theosofische verhalen voor kinderen f 1.50

Lytton, Bulwer. Zanoni geb. f 3.90 ing. - 3.25

JVlead, G. R. S. Theosofie en Okkultisme - 0.15

Manen, Joh. van. Korte levensschets van Annie Besant - 0.10

Meuleman-v. Ginkel C. P. "In Memoriam" - 1.—

Mijers, F. W. H. Zie "Theosofische Bibliotheek.

Michuel de Molinos. De Geestelijke Gids geb. - 2.25

Sluiten