Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werd samengevat, kan men zien dat Tolstoi's Vraag aan en Beroep op het Russische Volk niet slechts, zooals het bij een oppervlakkig oordeel zou kunnen schijnen, een grandioze naïveteit is, ontbloot van alle actueele beteekenis, maar dat zijn standpunt, dat voorzeker een met zijn groot genie overeenkomenden, groot aangelegden eenvoud bezit, zeer diepe theoretische grondslagen heeft, en dat, ile gevolgen zich niet alleen in een omverwerping van de geheele nationale economie zullen doen gelden. Veeleer moet het vermanende woord, dat de Ziener en Profeet hier tot zijn eigen volk richt, een waarschuwing voorliet menschdom zijn om niet verder op den ingeslagen weg voort te gaan, een aansporing om tot inkeer te komen, tot hervorming van de wereldbeschouwing en van het leven naar die beginselen der verhevenste wijsheid, welke reeds aan de Bergrede ten grondslag liggen.

Du. EIJGKN HEINR10H SC11M1TT.

Sluiten