Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het inbegrip onzer hedendaagsche beschaving de Babyloniërs en Assyriërs moeten prijzen als de eerste quantitatieve technici. Immers de jongste opgravingen van twee Berlijnsche geleerden hebben bewezen dat deze Aziaten stelsels bezaten gegrond op de oerprototypen van de hedendaagsche prototypen der eenheden van lengte, massa en tijd, die in het Pavillon de Breteuil te Sèvres worden bewaard, den zetel van het Bureau International des Poids et Mesures. En op deze drie grondeenheden berust ons absoluut maatstelsel en daarmede de geheele quantitatieve physica, die de natuurlijke processen niet enkel beschrijft, maar ze tevens uitmeet, zoodat voor haar de leus geldt : Extra mensurationem nulla salus. Zoo ziet ook hij, die hypothesen wil toetsen aan dezen nauwkeurig uitgemeten rocker de bronze, zich in de eerste plaats genoodzaakt haar te preciseeren, te gieten in eenen quantitatieven vorm ; vele producten eener vlugge verbeelding vervliegen bij deze eerste bewerking al dadelijk in rook.

„Remarquons, d'autre part, qu'il importe de ne pas multiplier les hypothèses outre mesure et de ne les faire que 1'une après 1'autre. Si nous construisons une théorie fondée sur des hypothèses multiples, et si 1'expérience Ia condamne, quelle est parmi nos prémisses celle qu'il est nécessaire de changer ? II sera impossible de le savoir. Et inversement, si 1'expérience réussit, croira-t-on avoir vérifié toutes ces hypothèses k la fois ? Croira-t-on avec une seule équation avoir déterminé plusieurs inconnues ?" Na dezen zin, waarvan men de gedachte moeilijk beter kan uitdrukken, gaat Poincaré over tot de bespreking van de ontwikkeling der mathematische physica en beschrijft op meesterlijke wijze de geboorte der differen-

Sluiten