Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Blndz.

I. ARC1IIT ECTU UII 8

A. gevelversiering (gevelsteenen, goten, geünieerde lijsten,

consoles, enz.), torenspits.

15. deuren, deurkalven, stoephekken.

C. vloer- en muurtegels, schoorsteenstcenen, haardplaten.

II. KERKMEUBELEX »

III. HUISRAAD 10

A. losse schoorsteenbekleeding, behangsels.

B. stoelen.

C. messen, glaswerk.

1). rookpijpjes, komforen.

E. kannen, potten, schotels.

F. allerlei ander huisraad.

G. voorwerpen tor versiering van liet huis.

IV. VOLKSLEVEN li;

A. gilden.

B. handel, nijverheid, verkeer.

C. schutterij.

I). instellingen, genootschappen, vereenigingen.

E. wapenen, vaandels, vlaggen, enz.

F. feesten, schietwedstrijden, verschillende gebeurtenissen.

G. insignes.

H. verschillende voorwerpen en kleedingstukken.

V. STEDELIJK BESTUUR 87

A. magistraten en ambtenaren.

B. rechtspleging.

C. armwezen.

Sluiten