Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV. B.

8. 20 ijzeren stempels met liet opschrift: IS GEWASSEN.

'■>. 4!) jjzeron stempels met verschillende nummers voor lengte en breedte.

10. IJzeren stempels met het opschrift: EEN LOOT. Lg. 0.14 51.

11. Stempel als de voorgaande met het opschrift: DRI LOOT. Lg. 0.13 M.

12. IJzeren stempel met de letter ü. Lg. 0.075 M.

li). Dergelijke stempel met de letters 1). R. Lg. 0.12 M.

14. Dergelijke stempel met de letters X. 11. Lg. 0.105 M.

15. IJzeren stempel met het wanen van Delft en het opschrift: DELE. Lé. 0.125 M.

Mi. IJzeren stempel waarop het wapen van Delft met de beide leeuwen. Lg. 0.1 15 M.

17. IJzeren stempel met het wapen van Delft. Lg. 0.12 M.

IS. IJzeren stempel waarop het nummer 36. Lg. 0.12 M.

1!». IJzeren stempel met het opschrift: DEE. Lg. 0.145 M.

20. Dergelijke stempel met opschrift: SATTYNNE. lig. 0.07 31.

21. Dergelijke stempel niet opschrift: VERVALLEN. Lg. 0.14 M.

22. Dergel ij k e stempel met opschrift: DELE VERVALLEN OVEKK YCKER. Lg. 0.12 M.

23. IJzeren stempel waarop de letters M en T samengevoegd. Lg. 0.14 M.

24. IJzeren stempel waarop het ordeteeken van het (lulden Vlies. Lg. 0.13 M.

2.). Dergelijke stempel met bijna dezelfde afbeelding. Lg. 0.07 M.

20. IJzeren stempel waarop het Delftsche wapen, omgeven door de letters: bclf- Lg. 0.075 M.

27. Plotjjzer. Hg. 0.20 M., dk. 0.10 M.

28. Koperen stempel van den directeur van de lakenhal, voorstellende het Nederlandsche wapen met randschrift: NEDERLANDSCH WOLLEN M ANU F ACT UUR. Middellijn 0.035 M.

Sluiten