Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV. D.

14. Blauw zijden standaard (aan de achterzijde rood) met geborduurden zilveren randen afhangenden grooten kwast van zilvergalon, waarop in een lauwerkrans het metalen kruis in brons en do woorden: AFDEELING DELFT. Hangende aan een stok waarop een vergulde leeuw op een koperen voetstuk, lig. 1 M., br. 0.(57 M.

X.B. Geschenk van de opgeheven afdeelimj Delft van de Vcreenigiw/ ,het Metalen Krui

li). Twee lijsten, waarin achter glas de kruisen gedragen door eenigc leden der Vereeniging „het Metalen Kruis" afdeeling Delft, als:

1« Lijst.

0. 1). Cenin, overl. 2!5 Xov. 1858.

F. Snijders, „ 4 Sopt. 18(50.

A. \erbeek, . 7 Maart 18(51.

1). .1. v. Lingen. „ lil .luli 18(52.

II. Spendel, „ 4 Dec. 18(12.

11. Keyns, B 28 Juli 1863.

\V. J. Das, „ 1!) Aug. 1803.

.1. .1. Bonardt, „ 17 April 18(54.

•L Klem, „ 24 Dec. 1864.

L. \V. Stjjger, „ Is Jan. 1865.

F. ('. van de Siepkamp, „ 7 Maart 1 sur», li. NV. v. Waasdijk, n 22 , 1865. I'. Brederode, „ 12 Juni 18(5(5. 0. llilverling, „ 14 Juni 18(57.

2" Lijst.

A. van der Zeeuw, overl. 12 Juli 18(57.

I'. Theunissen, „ 24 Oct. 1870.

A. Bosman, „ 5 „ 1871.

J. van der Meer, „ 25 Nov. 1871.

G. Huisman, „ (5 Mei 1872. J. NV. Munnig, „ 2;5 Dec. 187:5. M. J. van der Pijl, „ 28 , 1874. J. 11. Beyen, „ 27 Jan. 187">. J. Klercs, „ 2 Mei 1875. .1. C. Bode, v 12 Maart 1877. A. F. J. Storm, „ 25 Oct. 1877.

onleesbaar C. Zeelenberg.

A. M. .1. Drenth.

N.B. Geschenk als voren.

Sluiten