Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV. E.

aan linre voeten waaronder liet wapen van liet Vorstenhuis omgeven door de wapens der provinciën, waartussehen de woorden: UODT ALLEEN. IS. NEER. LANDS. REDDER. Lg. :t.l(l M., br. 2.KJ M.

N.B. Deze vlag werd vervaardigd naar aanleiding van het herstel van Neerland» onafhankelijkheid in 1813.

Geschenk van den Heer C. van der Schats.

14. Groen zijden vaandel met afhangende zilveren kwasten, waarop aan de eene zijde in zilver geborduurd een jachthoorn niet het nummer 27, aan de andere zijde de woorden: AAN KONING EN VADERLAND GEWIJD.

N.lï. Dit vaandel, in 1815 door eenige Delftsche dames aangeboden aan de te 's-Gravenhage opgerichte vrijwillige jagercompagnie, werd den 6en November 1832 door oud-leden der compagnie plechtig aan liet gemeentebestuur van Delft aangeboden om voortdurend ten Raadhuize te worden bewaard.

Hierbij behoort eene portefeuille waarin de offieieele aanbieding aan het Gemeentebestuur, de in een boekband gebonden toespraak en een gedichtje op de uitreiking in 1815. Hg. 0.64 M., lg. 0.70 M.

15. Breede oranje-wimpel, waarin geschilderd liet Rijkswapen zonder leeuwen. Lg. 3.33 M., br. 0.80 M.

16. Nationale vlag met in de witte baan geschilderd de Nederlandsche leeuw, gezeten aan den voet van een oranjeboom, waarop de wapens van het Vorstenhuis en die der zeven provinciën. Bovenaan een zwevende engel met palmtak. Onderaan de volgende versregels:

ZO BLOEY D'ORANJE BOOM,

IN ONS GEWEST MET LUISTER,

VERGEEFS BRAAK D'AFGUNST DAN IIEUR ZWADDER IN HET DUISTER:

ZO RUST DE FIERE LEEUW DIE WAARE VRYHE1D SMAAKT,

HIER AAN DEN VOET DER STAM,

DAAR HY ONS LAND BEWAAKT.

Lg. 4.10 M., br. 2.80 M.

N.B. Vermoedelijk vervaardigd naar aanleiding van het herstel van Neerlands onafhankelijkheid in 1813.

Geschenk van den Heer F. W. Lonzièm«.

17. IJzeren ruitersabel met dito gevest, zeer verhogen. (Waarschijnlijk einde 16e eeuw). Lg. 1.15 M.

Sluiten