Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI. A, B.

18. Ovaal koperen stempel van den burgemeester van Delft onder de regeering van koning Lodewijk Napoleon, voorstellende liet wapen van het koninkrijk Holland met randschrift: BURGEMEESTER DER STAD DELFT. Grootste middellijn 0.025 M. Met afdruk in lak.

X.B. Geschenk van den Heer W. H. van der Burgh.

19. Koperen stempel ten behoeve van de kazerneering te Delft, voorstellende het Delftsche wapen met het randschrift: CAZERXEEKIXG TE DELFT. Middellijn 0.085 M.

B. ZEGELS GEEN BETREKKING OP DELFT HEBBENDE.

1. Afdruk in rood lak van een langwerpigen zegelstempel van Coenraad, bisschop van Spiers (overl. 1057), voorstellende een bisschop met mijter en kromstaf en een boek in de rechterhand, met het randschrift: -f CVXRAD'. DEI. GRACIA. SPIREN8I8 ECCLESIE EPISCOP'. lig. 0.065 M., br. 0.055 M.

X.B. De stempel werd in 1842 opgegraven in een stuk land, genaamd Meerenberg, onder Hagestein.

2. Afdruk in rood lak van het grootzegel van Holland, voorstellende don klimmenden leeuw met het randschrift: SIGILLVM * POPVLI * HOLLANDIAE. * (17e eeuw). Middellijn 0.11 M.

3. Afdruk in rood lak van een ijzeren Romeinsclien zegelring, waarin het letterfiguur (P eeuw). Middellijn + 0.02 M.

X.B. De ring werd opgegraven te Leiden.

4. Afdruk in rood lak van het zilveren cachet met wapenschild van M. Az. do Ruyter. Middellijn 0.02 M.

X.B. Het cachet werd door Admiraal de Ruyter gedragen en op het schip gebruikt.

5. Afdruk in rood lak van het deur waard erstaafje van Thomas Robijn, deurwaarder bij het Hof van Holland. Middellijn 0.02 M.

X.B. Het staafje had hij in de hand bij do gevangenneming van Cornelis de Witt, Ruwaard van Putten, in 1672.

6. Koperen cachet met handvatje en oogje, waarin het wapen van Hugo de Groot. Middellijn 0.025 M., hg. 0.03 M. Met afdruk in rood lak.

X.B. Dit cachet wordt gezegd door Hugo de Groot gebruikt te zijn op Loevestein.

Geschenk van den Heer J. X. Verschoor.

Sluiten