Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII. \.

8. (1552). Ti u ii en penning betreffende Augustijn Verburcht, voornaam schilder te Delft. (IV/»/ Mirrix III, 309), zeer zeldzaam.

X.B, Geschenk van <len Heer P. M. Beelaert».

9. (1584). Zilveren legpenning op den moord van 1'rins Willem I door Baltli. Gerard. (Van Loon, Nederlandsche Historiepenningen 1, •544. Dai/uiollc no. 2095).

X.B. Geschenk als voren.

10. (1584). Koperen penning op dezelfde gebeurtenis, bijna gelijk aan den vorige. ( Van Loon I, 344).

X.B. Geschenk als voren.

11. (1584). Dezelfde penning. (IV/w Loon I, 344; Daijniollr no. 299(>.

X.B. Geschenk als voren.

12. (1584). Zilver en p en n i n g op dezelfde gebeurtenis. ( Van Loon 1, 344; Bizot, tig. 1, bi. 4<i).

X.B. Geschenk als voren.

13. (1584). Zilveren penning op dezelfde gebeurtenis, geslagen op last der Staten van Zeeland. (Van Loon I, bi. 345 no. 2).

X.B. Geschenk als voren.

14. (1584). Koperen legpenning op dezelfde gebeurtenis. (Van Loon 1, bl. 347).

X.I5. Geschenk als voren.

15. (1584). Koperen legpenning op dezelfde gebeurtenis, bijna gelijk aan den voorgaande. (DaynioHe. no. 3040; Van Orden 1 no. 919 *).

X.B. Geschenk als voren.

1(>. (1584). Bronzen penning op dezelfde gebeurtenis. Vz. Borstbeeld met randschrift: GIJILLELM. 1'ltlXC. AUIUAtVE. simon. k. Tz.: NATUS DILEMBURGJI. AX. MDXXXIII. INFOBTl'XATE. Oli. DEIJ'ILE. AX. MD.LXXXIV.

X.B. Vermoedelijk is hier een andere beeltenis voor die van den Prins aangebracht.

17. (1584). Koperen legpenning op het besluit der Staten van Holland betreffende de geesteljjke goederen, waaronder die van Sion en Koningsveld. (Vnn Loon I. bl. 340; l)ni/niolh' no. 2988).

N.B. Geschenk als voren.

Sluiten