Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vin. c.

Verkuil».

N°. l'l. Kijf.

1<S01 H jj k s d (ia 1 «1 c r (Noderl.) 587 100 1

1808 idem „ B B

1805 idem v B B

1795 Gulden (N ede rl. drie) Hl 2 111 1

1798 Gulden (Nederl.) 613 „ 2

KONINKKIJK HOLLAND.

(1806-1810). Gouden.

1800 Dukaat (Nederl.) . . . . . 552 98 4

1807 i d e in . . . . . „ „ „

1808 idem . . . . . 10214 192 1 180!) idem ...... v „

i 'I e in . . . . . 1024 „ 2

1810 idem . . . . . _

• ™ V V

Zilveren.

1808 Rijksdaalder (Nederl.) 587 100 1

„ idem 1028 192 ">

„ i d e m variant

KRANHC'HE KEIZEKKLIK.

(1810 1818).

Zilveren.

1812 V ij f fr a n k 1042 195

„ T weef rank 1043 „

KONINKKIJK O EU NEDERLANDEN.

N.B. Het muntwezen van het Koninkrijk der Nederlanden trerdgeretjeld bij de Wet run '28 September 1810 (Stsbl. no. 50).

Koning W i 11 e m I.

Gouden.

1814 Dukaat 552 98 4

1815 idem „ „ „

1810 idem _ * _

Sluiten