Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij zichzelf steeds armer dan hij in werkelijkheid was. Deze aankomende jongelingen weerspiegelen, zooals Johnson aantoont, in den ontwikkelingsgang van hunne sociale, politieke en economische voorstellingen de geschiedenis van hunne voorouders en van het menschelijk geslacht. Evenals de embryoloog in de veranderingen van het ei zekere rudimentaire trekken ontdekt, die voor de geboorte verdwijnen, kan de socioloog en de onderzoeker op het gebied der menschelijke instellingen in een gezelschap van knapen niet slechts de allereerste beginselen der maatschappij, maar ook de kiemen voor hun verdere ontwikkeling herkennen. Ieder schooljongen stelt op zijn weg naar den mannelijken leeftijd aanschouwelijk den overgang voor van den primitieven wilde tot een beschaafd wezen en iedere school is eene afbeelding van den ontwikkelingsgang der menschelijke maatschappij naar sommige van hare meest interessante kanten. (4)

c. Bij het kind.

Het ontstaan der sociale belangen en instellingen bij het menschelijk geslacht herhaalt zich steeds weer bij het kind. Het erft niet alleen socialen aanleg en sociale neigingen, maar wordt reeds van zijne geboorte af geplaatst in een wereld van sociale krachten, die van zijn eerste uur af op hem inwerken. „Het kind wordt", zooals Prof. Baldwin zeer helder uiteengezet heeft, „bij zijne geboorte in een systeem van sociale verhoudingen geplaatst evenals in een lucht van een bepaalde samenstelling. Evenals het lichamelijk wast doordat het deze inademt ontwikkelt zich zijn geest terwijl hij gene in zich opneemt" (2).

Sluiten