Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het kinderlijke gevoelsleven en behoort derhalve door den opvoeder grondig bestudeerd te worden. Seguin is van meening van kinderen, die geen speelgoed hebben, eerst zeer laat de reëele dingen begrijpen en zich nooit idealen vormen en dat de volkeren, die beroemd zijn door hunne kunstenaars, kunstnij veren en mannen van ideale levensopvatting hunne kinderen rijkelijk van speelgoed voorzien hebben.

b. Spelen.

Geen enkele factor in het leven van het kind heeft grooteren invloed op de ontwikkeling van zijn sociaal bewustzijn dan het spel. En hoe men zich den oorsprong van deze bezigheid ook verklaart, hetzij in het licht van Herbert Spencer's theorie van het teveel aan energie of met Prof. Groos als een werkelijk instinkt, dat wegens zijn nuttigheid door de natuurlijke teeltkeus ontwikkeld is — de opvoeder moet haar een hoofdrol toekennen bij de ontwikkeling der menschelijke sympathieën.

Ten einde de lievelingsspelen der kinderen te leeren kennen werd aan 978 jongens en 1072 meisjes tusschen 7 en 17 jaar de volgende vraag voorgelegd: „Welke spelen speelt ge het liefst en om welke reden ?" 332 lievelingsspelen werden genoemd, van welke 54, die slechts eens vermeld werden, als uitzondering aangenomen en derhalve buiten beschouwing werden gelaten. De overige 278 spelen werden in 9 rubrieken gerangschikt en maakten het volgende percentage van alle genoemde spelen uit: 1. Balspel 32%. 2. Vangspelen 31 %. 3. Bewegingsspelen 10%. 4. Bezigheidsspelen 5 %. 5. Spelen in de kamer 3 %. 6. Liefdespelen 3%. 7. Raadselspelen 1V2%- 8. Dierspe-

Sluiten