Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en gevolg en dit vermogen vormt vanaf het 13de jaar een vasten bodem voor het geloof in de hoofdfeiten der geschiedenis.

c. Aardrijkskunde.

Ten einde het karakter en de redenen van de belangstelling der kinderen in het aardrijkskundig onderwijs vast te stellen werd de volgende proefvraag aan 4507 jongens en meisjes tusschen 8 en 16 jaar voorgelegd. „Wanneer ge kondt reizen, als ge de plaats kondt bezoeken, die ge het liefst zoudt zien, waarheen zoudt ge dan gaan en waarom juist daarheen?"

De opgegeven plaatsen zijn op de volgende tabel aangegeven.

Jongens. Meisjes. Totaal.

Aantal der gevraagde kinderen. 2055 2002 4057

I. Grootere en kleinere steden. . 920 958 1878

] Boston 150 135 285

2 Andere steden in Massachusetts 181 179 360

8 New-York 193 162 355

4 Washington 103 96 199

5 Andere steden in de Y. S. . 133 197 330

6 Londen 38 34 72

7 Parijs 48 82 130

8 Rome 45 43 88

9 Andere niet-Amerikaansche

steden 39 30 69

II. Staten en Landen 672 734 1403

1 Californië 76 77 153

2 Florida 56 58 114

3 Andere staten in de V. S. . 141 131 272

Sluiten