Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jongens. Meisjes. Totaal.

4 Canada .... ... 43 53 96

5 Engeland 18 22 40

6 China en Japan 42 36 78

III. Natuurwonderen 408 65 171)

1 De Niagara-waterval. ... 27 26 53

2 Het IJellowstone National-Park 57 20 77

3 Andere natuurwonderen . . 24 19 43

IV. Structuurvormen (bergen,

meren enz.) . . . ... 408 90 498

Bij nauwkeurige beschouwing schijnt deze tabel aan te geven dat, voor zoover het de hier gevraagde schoolkinderen gold, de belangstelling der kinderen eerder van plaatselijken aard is dan dat zij het in de verte zoeken, dat de nieuwsgierigheid naar steden bij de meisjes iets grooter is dan bij de jongens en dat de hierop betrekking hebbende curve van het 9de tot het 16de jaar voortdurend afneemt. Misschien is het gebruikte woord „plaats" niet zonder invloed gebleven op de keuze, daar het kind met dit woord gewoonlijk het begrip stad verbindt; maar meer nog heeft ongetwijfeld het feit daartoe bijgedragen dat het woord „stad" iets concreets, een kleinere en meer bepaalde geographische eenheid aangeeft en dus voor het kind gemakkelijker te begrijpen is. De schriftelijke antwoorden vertoonden zwakke sporen van den invloed, dien het dagelijksche schoolonderwijs uitoefent, maar in veel geringere mate, dan te verwachten was.

De wensch staten en landen te leeren kennen neemt voortdurend toe met den leeftijd van het kind, en uitgezonderd bij de 8- en 12-jarigen is dit verlangen levendiger bij de meisjes dan bij de jongens. In de antwoorden op deze proefvragen komt de wensch Canada en Engeland

Sluiten