Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leggen welk nadeel ze aangericht had", 73 jongens en 118 meisjes; „het haar niet kwalijk nemen omdat ze niet begreep dat ze verkeerd deed", 56 jongens en 76 meisjes; „het haar vergeven omdat ze haar moeder een genoegen had willen doen", 6 knapen en 17 meisjes; „in het geheel niets", 11 jongens en 9 meisjes; „allerlei": 41 jongens en 47 meisjes.

Slaan is de vorm van straf, die het meest aanbevolen wordt; 38 °/0 der jongens en 30 °/0 der meisjes verklaren zich daarvoor. Met uitzondering van de 7-jarigen, verdedigen de jongens het slaan veel meer dan de meisjes. Met 7 jaar wordt slaan door 56 °/0 der jongens en 59 °/0 der meisjes en met 16 jaar door 12 °/0 der jongens en 3 °/0 der meisjes aanbevolen. Hetzelfde kan gelden voor de andere vormen van bestraffing, die met slaan nauw samenhangen, zooals „oorvegen". Bij deze groep van kinderen is het doel der straf klaarblijkelijk de vergelding, „Jenny heeft de wet overtreden en het gezag gekwetst en dus moet ze voor haar slecht gedrag boeten."

22% der jongens en 26 °/0 der meisjes willen haar de kleuren laten ontnemen en haar in bed stoppen of het spelen verbieden. Deze groep vertegenwoordigt die klasse van kinderen, bij wie de bescherming der maatschappij het zwaarst weegt. Jenny krijgt geen straf bij wijze van vergelding, maar opdat ze het niet weer zal doen. Vooraan staan de meisjes bij de aanbeveling van afschrikkende maatregelen en de curve klimt snel van het 7de tot het 16de jaar.

12 °/0 der jongens en 18 °/0 der meisjes zien in, dat het doel van Jenny bij het beschilderen der stoelen was hare moeder een genoegen te doen — of dat ze tenminste uit onwetendheid handelde. Jenny moet dus beter ingelicht

Sluiten