Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

herstellen, tot den geleerde, dichter en historie-schrijver Se-Ma-Kouang, die in een ons nagelaten geschrift als volgt de fouten van het mislukte stelsel aantoonde:

„Men leent aan het volk van staatswege graan, „om er de akkers mee te bezaaien. Het wordt „daarvoor echter niet gebezigd. Men eet het op „en vraagt om ander, dat denzelfden weg opgaat. „Het voor de hand liggend voordeel heeft alleen „beteekenis voor de meesten — slechts weinigen „bekommeren zich om een verder verwijderde toekomst. Maar — aangenomen, dat zij er slechts „een deel van opeten, dan zullen zij toch zeker de „rest verkoopen of ruilen tegen zaken, wier bezit „hun bijzonder toelacht. En ook eens gesteld, dat „zij het zaad in den grond brengen, het gewas „verzorgen en een goeden oogst van het hun ge„leend zaad maken. Zullen zij nu bereid zijn, het „geleende terug te geven? Zal dit goedschiks gaan, „of zal het op tal van quaesties en in 't eind op „ontevredenheid voor beide partijen moeten uit„loopen? Men heeft om alles behoorlijk te regelen, „een heirleger van ambtenaren moeten aanstellen. „Wat moest hiervan het gevolg zijn? En wie „betaalt deze lieden? De schatkist of de bewerkers „van den grond? Hoe men de zaak ook beziet — „ik vraag me af, hoe, 't zij het volk 't zij de Staat „van deze nieuwigheid ooit kon profijt trekken!"

Aan dezen tegenstander viel onder den opvolger van Cheutsong II de taak te beurt, den door den in

Sluiten