Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den afgestorvene verschuldigde eerbewijzen ten zeerste wordt in beslag genomen, den tijd voor andere bezigheden noodig, bekorten. Het nationaal gebrek — den tijd te vermorsen — wordt hierdoor eer erger dan beter. Waar het ambtenaren gold, die een hunner ouders hadden verloren, werd dit bezwaar bijzonder gevoeld. Daarom vergunt de Keizer sinds lang aan zoodanige functionarissen om een korter rouwtijd in acht te nemen. Dit had o. a. in 1898 met Li Hung

Chang plaats, den bekenden Chineeschen diplomaat.

* *

4c

De Chineezen zijn zeer gehecht aan het plekje, waar zij geboren werden. Dit komt vooral uit bij het kiezen van de plaats, waar zij begraven willen worden, want, is dit eenigzins mogelijk, dan zal deze dichtbij bedoelde plek gelegen moeten zijn. Men is in China volkomen vrij, om een graf aan te leggen op eigen terrein of op dat hiervoor van een ander gehuurd. De Regeering zou er zich wel voor wachten tusschenbeide te treden met de kans, den geest van een afgestorvene tegen zich in het harnas te jagen — door te verbieden, de dooden op andere plaatsen dan hiertoe opzettelijk aangelegde kerkhoven aan den schoot der aarde toe te vertrouwen. Indien zij aan een afgestorvene eerbewijzen na den dood verleent, zorgt zij er zelfs voor in het desbetreffend besluit te „overwegen" dat zulks gebeurt: „om den zwervenden geest te bevredigen".

Voor de kitteloorigheid der afgestorvenen zijn zeker niet alleen Chineezen beducht. In onzen Oost b.v. zal menigeen wel oppassen, het graf van een lang-

Sluiten