Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Java, de Chinees onmisbaar weten te maken, als rondventer en winkelier. Vooral voor wat huishoudelijke benoodigdheden aangaat, voor comestibles, meubels en kleeren, kan men er nergens beter dan bij de Chineesche détail-verkoopers terecht. Chineezen verschijnen hier bovendien in het karakter van bedienden, waarin zij hunne gelijken niet hebben. Chineesche koks hebben een bijzonder goeden naam. Zij gaan van-huis-uit methodisch te werk. Zij zijn matig en niet spilziek. Al deze lieden gevoelen zich in Shanghai thuis, meer dan in eigenlijk China. Zij worden over't algemeen goed en rechtvaardig behandeld en de ontwikkeldsten en begaafdsten onder hen kunnen het er ver brengen. Het cosmopolitisch milieu voedt hen ongemerkt op tot een in China ongekende en ongepermitteerde expansie, geeft hun een breeder kijk op het leven. Want Shanghai is een ware verzamelplaats van allerlei rassen, talen en dialecten. Een staalkaart van gezindten en eigenaardigheden.

Geen vroolijker gezicht" zegt evengenoemde Engelsche schrijver, „dan de Maloo of hoofdweg „leidende door de Engelsche concessie naar Siccawei „(waar de Jezuieten hunne uitgebreide kerken en „gebouwen van allerlei aard hebben) op een achter,„middag. Dan ziet men landau's, brougham's, cabs, „jinrickshaws, kruiwagens (in China een zeer gewoon „vervoermiddel voor den minderbedeelde), ruiters „en voetgangers door elkaar, in wilde, teekenachtige „beweging. De rijke „compradores" (Chineesche „kassiers) hebben hunne heele familie bij zich,

Sluiten