Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maken" houden zij meestal voor zich, maar het is een veelvuldig voorkomend bedrijf in Indië en de transche importeurs, die op het etiket der flesschen den wenk geven, het te vernietigen, als de flesch leeg is, hebben dit niet zonder goede reden gedaan. Vooral in het samenflansen van portwijn, waarop argelooze bezoekers der beruchte indische recepties wel eens worden vergast, bereikten onze gestaarte vrienden reeds een aardige hoogte.

Edoch — in dit opzicht staan de Chineezen zeker niet alleen. Wij behoeven daarvoor niet ver van honk te gaan. Het verdringen van de Hollandsche boter van de Londensche markt en de opkomst daar van de Deensche was een gevolg van het hardnekkig geknoei onzer brave botermakende landgenooten. De vervalsching van wijnen en dergelijke is in Duitschland een bloeiende industrie. Misschien wordt zij wel van overheidswege „beschermd"!

Een jaar of vijftien geleden veroordeelde de Raad van Justitie te Makassar een Duitsche firma, die in Nieuw Guinea spiritualia invoerde (wat de wet verbiedt). Zij beriep er zich op, dat de door haar aan de Papoa's verkochte drank „sherry" was, geen jenever. Inderdaad droeg het etiket den wijdschen naam „Sherry Cordial", maar kostte „en détail" nog iets minder dan 30 cents per flesch! Het optreden van den wetgever tegen deze misbruiken geeft echter zelden en weinig baat. Maar op den duur „wreekt" het publiek zich!

Deze trek der Chineezen vindt hare verklaring in

dezelfde handelsinzichten als hierboven reeds werden

24

Sluiten