Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitstallingen tot vlak aan de goten aan weerszijden — had een concurrent sinds de laatste jaren een bedrijf opgezet, dat den gevestigden grooten toko's voor levensmiddelen en huishoudelijke zaken leelijk in den weg zat — „toko Batavia", ook een Chineesche zaak, maar waar meer de principes van Boucicault en Whiteley werden gehuldigd: uiterst lage prijzen bij groot debiet. In de vele zij- en achterstraten van den Kamp, veelal bestaande uit oude Europeesche woningen die een, die onze historie liefheeft, moeilijk zonder aandoening kon opnemen, en vóór ettelijke decennia „de beste stand" — vloeide de handelsdrukte vrij plotseling in de saaie stilte van een „ville morte' weg. Hier hadden de Chineescne handelaren meestal hunne woning, rustig, aan het oog der menschen onttrokken, echt-Chineesch. Hier woonde de Secretaris van de Kongsi, een ontwikkeld man, met wien ik op een zeer bijzondere wijze in aanraking kwam, nog vóór ik hem „in zaken" als fg. praktizijn, leerde kennen en apprécieeren. Ik kwam namelijk eens door een dezer haast verlaten straten, toen ik in de vóórgalerij van een der woningen, waarvan het teekenachtig oud—Hollandsch karakter tot mij sprak — een portret zag staan, groot formaat en naar mij toegekeerd, waarin ik een Batavia'sche bekende, een Chineeschen tolk, meende te herkennen. Ik ging onwillekeurig wat verder naar voren dan wellicht bescheiden mocht heeten en, op eenige meters afstands gekomen, zag ik. dat ik mij niet vergist had. Op dit oogenblik kwam een kleine, welgedane Chinees, met een joviaal, rond gezicht en geestige oogjes uit het dieper gedeelte der

Sluiten