Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit inlanders bestaat. Chineezen achten hun ras hier dus te goed voor. Daar, waar de bediendenstand reeds sinds lang uit Chineezen bestaat (b.v. te Singapore) bestaat deze gevoeligheid blijkbaar niet. En dat is zeer natuurlijk. Want zij komt voort, niet uit innerlijke afkeer tegen een bepaald beroep, maar uit ontzag voor de publieke opinie. Zij spreekt meer dan in woorden van een meeleven van den Chinees in N.-L met zijne omgeving. En hierin hebben wij m.i. een even treffend als verblijdend verschijnsel te zien?

De Chinees wil niet achteruit, de Chinees wil hooger-op. En hij wil dit doel in Indië bereiken t Ziedaar een trek, waarmee wij niet alleen rekening hebben te houden, maar die wij met vreugde begroeten. Want met zulk een drang is iets goeds te bereiken! Al doet zich in 't begin deze neiging niet altijd voor op eene wijze, die ons aanstaat ot die wij correct of tactvol zouden noemen — zij moet er zijn, zal er van invloed van de Europeesche samenleving op de Chineesche sprake kunnen zijn. En bij de Chineesche samenleving is dit verschijnsel te verblijdender, waar wij rekening houden met de predispositie van het Chineesch karakter om zijn eigen weg te gaan. In het streven der Chineezen in N.-L om met de Europeanen op één lijn te komen, begroeten wij de eerste voorwaarde voor hunne verheffing. Want al geeft hier niet bewondering voor onze persoonlijkheid den doorslag, maar de erkenning, dat wij het in menig opzicht verder hebben gebracht en hij zich dus, om gelijk te komen, onze methoden moet trachten eigen te maken — goed geleid kan uit deze neiging

Sluiten