Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII. De Geneesmiddelen der Derde Uitgave,

welke met een of andere wijziging, in bereiding, samenstelling, eigenschappen, of wijze van bewaring in de Vierde Uitgave opgenomen zijn.

Aanra. Is de naam onveranderd gebleven, dan wordt hjj in de tweede kolom niet herhaald.

Daar omtrent de bewaring met behulp van ongebluschte kalk en buiten toetreding van licht reeds ter andere plaatse mededeeling gedaan werd (Tabellen VI en VII), is in deze tabel daarmede geene rekening gehouden.

Vierde Uitgave.

Acetum Digitalis. 5 Dagen macereeren. + Acetum Scillae.

5 Dagen macereeren.

-f Acidum aceticum. S. g. 1,041.

Vrij van zwaveldioxyde en arsenik.

Acidum hydrochloricum dilutum.

S.g. 1,067.

13,67 pet. HCl (4 x Norm.).

+ Acidum nitricum.

S. g. 1,316.

+ Acidum nitricum dilutum.

S.g. 1,133.

22,26 pet. HN03 (4 X Norm.).

Acidum salicylicum. Smeltpunt 157°.

Acidum sulfuricum dilutum.

S.g. 1,124.

17,45 pet. HiSOi (4 X Norm.).

Derde Uitgave.

8 Dagen macereeren. 8 Dagen macereeren.

S.g. 1,062.

12,5 pet. HCl.

S.g. 1,317.

S. g. 1,12.

20 pet. HNO,.

Smeltpunt ongeveer 160".

S.g. 1,111-1,114. 15,7—16 pet. iïjSO,,

Sluiten