Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kwik-kwak-kwalc en rik-

Kik-kik!

Nu is 't vrij krioelen I Spring nu vroolijk, plomp en plasch Riddervolkje van 't moeras Om uw lust te koelen.

Een greep uit Bilderdijk's poëzie. Een vergelijking met Rembrandt, zijn gelukkiger kunstbroeder. Het volgende vers: Jezus' Intrede te Jeruzalem, de eerste strofen:

Niet op glinsterende wielen Van een gouden praalkaros,

Niet in purpren Koningsdosch,

Niet op vlammeosnuivend ros,

Dat op pluim en zadel trots Huppelt op geleerde hielen,

En, van bruisend bloed verhit,

Schuimend knabbelt op 't gebit.

Niet omstuwd van lijfstafheren Met een schitterenden drom,

Onder 't trom- en paukgebrom Van een vorstelijk wellekom,

Zwevende den Hofstoet om Met ontplooide feestbanieren,

In den praal der majesteit,

Maar in stille staatlijkheid.

Niet bij 't myrrhe en mastiksmeulen Onder 't krakend styraxblad Dat in 't zwaaiend wierookvat,

Met een goudgevonkel spat,

Nadert hier zijn koningsstad Op het needrig lastdierveulen,

Davids lang beloofde zoon,

Hij te groot voor aardschen troon I

De Idumeesche palmenmeien Van een juichend vaderland Zweven echter hand in hand,

't Galmt en juicht aan allen kant,

Oog en boezem blaakt en brandt;

Kleeders ziet men 't pad bespreien !

't Is de Vorst uit Juda's stam,

Die in 't zijne wederkwam.

Sluiten