Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En 't «me Dichtstuk, eerst zoo rustig op de been.

Kroop met een hangend hoofd, en schuw voor 't daglicht heen I

Die dagen zijn voorbij, die vijl is afgesleten!

De vrije Dichtkunst wrong haar leden uit die keten,

En heerscht, gelijk 't haar voegt. Zij mint gekuischte spraak,

Maar zwoer die bentleus af van 't snaatrend eendgekwaak Dier Ziftren, wien de taal geen sprank is van de reden,

Maar dwaze willekeur, die schoolpedanten smeedden.

Dit vers is het belangrijke document, dat Bilderdijk ons zelf overleverde.

Sluiten