Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. De kabel, welke grondgebied van twee oorlogvoerenden of twee gedeelten van het gebied van oorlogvoerende verbindt, kan overal worden doorgekapt, behalve in de territoriale zee van een onzijdigen Staat en in de geneutraliseerde wateren, afhankelijk van een onzijdig territoir (geneutraliseerd bij tractaat of door eene verklaring, overeenkomstig art. 4 van de besluiten van Parijs van 1894. ')

III. De kabel, welke een onzijdig territoir verbindt met het territoir van een der oorlogvoerenden kan in geen geval worden doorgekapt in de territoriale zee of in de onzijdig verklaarde wateren van een onzijdigen Staat.

In open zee kan die kabel slechts worden doorgekapt, indien er een effectieve blokkade is en slechts binnen de grenzen van de blokkade-lijn, en onder gehoudenheid de kabel in den kortst mogelijken tijd te herstellen. Die kabel kan altijd worden doorgekapt op het territoir en in de territoriale zee behoorende tot een vijandelijk territoir tot een afstand van drie zeemijlen van de laagwaterlijn.

IV. Het is duidelijk dat de vrijheid van den onzijdigen Staat om depêches over te brengen niet in zich sluit de bevoegdheid om daarvan gebruik te maken of toe te staan dat daarvan klaarblijkelijk gebruik gemaakt worde, om hulp te verleenen aan een der oorlogvoerenden.

V. Voor de toepassing van deze regels, is er geen verschil te maken tusschen de Rijkskabels en kabels van particulieren, noch tusschen de kabels, welke het eigendom zijn van den vijand en die welke behooren aan onzijdigen.

In den Spaansch-Amerikaanschen oorlog kapten de Amerikanen o.a. den Franschen kabel door, welke Santiago verbindt met Möle St. Nicolas (Haiti) en de kustkabels Batabano-Cienfuegos en Cienfuegos-Santiago.

1) Hier worden bedoeld de bepalingen van het Instituut omtrent de territoriale zee, voorkomende in de Annuaire t. 13, p. 329.

Sluiten