Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doorluchtigen bloedverwant het edelst genot kunnen smaken, hij heeft de hoop of liever het vertrouwen mogen voeden, dat de gelegenheid, die hij ons zoo ruimschoots schonk, door eene nog niet geheel verbasterde natie, die de namen van Hogendorp, van der Duyn en van Stirum, Falck en Kemper, dankbaar vereert, gretig zal worden gebruikt. — In deze tijden van een niet dan door een wonder af te wenden algemeen gevaar, hebben wij er meer dan ooit behoefte aan, de gehechtheid van ons volk aan het door een roemrijk voorgeslacht duur gekocht onafhankelijk bestaan, met den vaderlandschen zin der voortreffelijkste Nederlanders van onzen eigen leeftijd te versterken.

UTRECHT, 18 April 1878.

DE SUCCESSIE-WET IN DE EERSTE KAMER.

De ingenomenheid met de tot hiertoe behaalde overwinning, is zelfs in het toongevend kamp tamelijk flaauw en men is er niet zoo zeker van, dat na de voldingende betoogen van de H.H.Wintgens en Schagen van Leeuwen, na het ergerlijk debat over den eed onze Pairs het „bitter drankje" zoo maar goedschiks als gedweeë kinderen zullen slikken. Deze kan men, als zij gevaarlijk ziek zijn, om hen te behouden niet eenig suiker en zoet misleiden, maar waar zijn hier bij eene voordragt van wet die anderen niet aarzelen „infaam" te noemen, de overwegende voordeelen, om de Natie zooveel hatelijks en ondragelijks in dagen van rouw te doen innemen en verzwelgen? — „Auch bei dem Steuersysteme — leert Rob. v. Mohl — „ist Alles zu vermeiden, was das Regtsoder Sittlichkeitsgefühl des Volkes zerstören könnte; ebenso Qualereien und Eindringen in die Privatverhaltnisse, vor Allem wenn das Ergebniss derselben in keinem Verhaltnisse zur TJnannehmlichkeit stünde". (Encyklopadie der Staatswissenschaften S. 680). Uit het gering getal van tot dusverre ingekomen Adressen of Verzoekschriften tegen het Ontwerp van Wet, kan men niet tegen

Sluiten