Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

herkozen, de edele verdraagzaamheid van het Lid der Eerste Nationale Vergadering van 1796 R. J. Schimmelpenninck, en in het voorstaan der echt constitutioneel-monarchale beginselen, het voorbeeld van den anderen verlichten bloedverwant, wijlen het Lid der Staten Generaal Mr. G. J. Bruce, tot rigtsnoer zal nemen, en niet in hatelijken maar in verzoenenden geest werkzaam zal zijn.

UTRECHT, 21 Oetober 1879.

Sluiten