Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als in het kleine, een alomvattende, stil arbeidende, handelend optredende liefde, voor menschen en dieren. En juist daarom zal het voor ons zoo moeilijk zjjn haar getrouw te blijven, en toch op den rechten tijd te straffen! Wie zal er ons op wyzen, op dat oogenblik, waarin een rechtvaardig verwijt meer ten goede kome aan hem, die het verdient, dan vergiffenis? Hoe zal ik aan het absolute, dat ik in mij heb, en dat zich met de jaren nog heeft versterkt, plotseling het zwijgen kunnen opleggen ?

„Wij zullen trachten, vader. Er is een God !..,

En hij zag haar aan, zooals zij daar voor hem stond, met glinsteiende oogen, als blikte zij in een toekomst van geluk — door liefde.

"A's JÜ maar gelukkig wordt, mijn kind", sprak hij ontroerd.

„Ik bèn het", antwoordde zij eenvoudig, „want ik heb U!"

Sluiten