Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ir l,et I n, , , ' k""ten "lt8|>e,en' « <■• troefkaart

het laatst bewaren, zij „.„g nooit verloren! Bi) had gewicht

tfer»o, ™ "'en m°" """""" 'Mm «"'"«« vernle w ?e Druk „ ï rïï OOBen' e" h" Z°" Zese"«™. <" >™t hi

™:.Z j,onZXn^^dl^vZd:-', m»;'"

„Dat hangt geheel van u af», was het antwoord. Ge ziet dat

Miehaël, - en ik ben „„ vriend. Wei'e, d , ZfT"

richten^uw %£«* ™ ^ » -W^onl Olga Wadima zal inlichten

BuZdoWH"chtine «* ïertrol™«" Ir

door een SnTek^eC: V™ -* a„

vleesch ged^n", ^ beUnrt ' "" ~ - "ie- '■ '<

JrJTnie/r, r°kï:r;„"! rr*zic" "e' «*

voor hem ? n &een genade zijn

3VS ?%P£ÏZa\"Vk n,oet

geluisterd had. .sten, toe. - Dwing'ölm'' 11,8 5che'P zal ik u met rust laten n„ h Wadima, en voorloopig

J-r zBn ze ^ ^"* **•

zx^z w":™dm!,ten'L * - ~

M..-r if ' s altljd' ede'moedig ben !"

„Maar ,k kan m,jn kind niet opofferen aan uw zoon'»

wo'rden Al'r gÜ ^ ^ Uit te dnikk'en> ™»t z« tóch

van Miehaël hij'"3 ^ °l T T "W V6rIeden- Z« houdt niet biizaak nn 'v, . volmaakt onverschillig, dat is dus

oyzaak. Doch haar vader heeft zij, van hair i™d f

U*

Sluiten