Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XXXII.

Hot JS zoo heerlijk zich heel klein tegenover iemand te gevoelen, het is werkelijk een zeldzaam genot. Zoo ZO» het moeten wezen als ik trouwde, ik zon gaarne n>un meester vinden, naar wien ik opzag, en onder wiens hand, ik mij neerboog in kinderlijk vertrouwen.

9

OI« w°Hkere dfgen VÓÓr Kerstmis' brachten het hunne bij om wifi h/m!S Stemniing' niettegenstaande de door haar gewenschte . ilski acht, droevig te maken. Na Wadiem's vertrek had zij zich met zoo mogelijk nog meer ijver dan voorheen, gewijd aan de door

gel™Zen plichten- Doch zij kon het Zich niet verhelen dat zij hem overal en in alles zag! Haar bestnn mot i '

tt*waa

L f b!SntWoorta- in de schemeruren ImanTdit

voor den naeht, en ÏTtoch

ixstx&s. -

s-r-.r

!7

Sluiten