Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft Mehari bedi6nden Vragen of z« een genoeglijken dag

d!n «Si Z1J in overdreven blijde bewoordingen antwoordt,

dan stokt haar stem..,. Boris, komt naderbij.

Hij vraagt haar naar Iwan, en of ztf langen tijd te ,Sergejewka' 'euees . n dan haar aandachtiger beschouwend, zendt hij de haar omringende bedienden onder eenig voorwendsel weg. Hij herhaalt zijn vraag.

„Eenige uren, Iwan was uitgereden met Mitrofan Saweljewitsj" „En zijn zoon?" J J '

„was thuisgebleven. Laat mij gaan, Boris, de Barisjna wacht."

l!P tnlt» en zij doet eenige schreden.

Maar hij volgt haar en zegt siechts deze woorden:

"Z'e.jf6' ik wou je al]een maar zeggen, Kathienka, dat, als je

?e<'" Mi'6 7-T JC haU hebt' dan moet Je onze Bfinsjna maar alles zegden. Zy kan goed troosten. Ik ben ook wel eens treurig, zie je en dan ga ik naar de Barisjna . . . ." '

voof nTVT ee" schuwdankbaren Wik toe, neemt het ontbijt

drinkend . ^ °P ^ blad mede' ^ ö"ngs heen, weg-

dnnkend de tranen die schynen te komen uit haar keel.

klopt aan.

stem^difv daai' ,Kathienka?" vr™St de welbekende vriendelijke tem, die haai lederen morgen aldus begroet.

Z|) treedt binnen, het gelaat van haar meesteres is nog naaiden wand gekeerd. Nu „pe„t zU de Iniken, doch iaat de ove go" dijnen weder vallen. oveigoi

"ÏTT/f 'e to'?" ,nag' t,e2elMe atem verwonderd.

LTthKhf' SC"elle "Cht B"iSJna'8 00Ben P»n z»»

»^een, ik ben beter, en wil licht zien !"

„Waar is Iwan's moeder, Kathienka?"

ee°8estlcht' -hier ls ™ *»

tetihven8™0",2? kunslgre>>e" «a-wendt, om in de schaduw blijven van het slaapvertrek, by het overreiken van het blad papier valt een lichtstraal op haar gelaat ....

„Kind! Kathienka, wat zie je bleek! Wat scheelt er aan zal ik den dokter laten komen V" '

Sluiten