Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit verschillende hoeken, en de vuurtongen mogen niet zoo spoedig gebluscht kunnen worden. Dan juicht hij, bovenal wanneer het wordt ontstoken door menschen, die hem dienen, en de rook verstikkend den adem belemmert, terwijl de hemel gloort in lichten laaien gloed! Dan stijgt zijn vreugde ten top, zie je mijn jongen. Drink nog eens!"

En Iwan gehoorzaamde nogmaals, maar bij het zien van den door haat opgewonden en weisprekenden man, wiens doel hij echter niet vermoedde, kwam een gevoel over hem, alsof hij zich in een onbekend land bevond, en niet meer op de aarde der menschen. -Mitrofan Saweljewitsj, daarentegen, had bij uitzondering weinig

gedronken, en sloeg hem opmerkzaam gade Toen vervolgde hij :

„Ik wilde mijn vriend weer eens een genoegen doen, een groot genot schenken, en een vuurwerk ontsteken te zijner eer. Maar ik word te oud, jij bent mijn trouwste steun, spoor dus nog drie moedige mannen op, liefst gekozen onder diegenen, die hem reeds kennen, en ook zij zullen veel geld van mij krijgen. Jou aandeel, het grootste, bedraagt vijfhonderd Roebels, nu wat zeg ie er van ?" J

Iwan gilde het uit van pret, telkenmale de som voor zich zelf herhalend.

„Rijkdom!" sprak hij ten slotte, met overtuiging.

„Juist, tenminste voor jou."

„Maar heeft de Barien wel zooveel geld?" vroeg de knecht op wantrouwenden toon. — „Ik dacht — ik — meende."

„Verkeerd! jongen, glad mis! Ik heb geld, maar niemand weet er van, zelfs mijn zoon dacht, dat ik arm was, dat was knap van mij nietwaar? Je begrijpt niet, waar ik het geld vandaan zal halen,' welnu - uit die brandkast daarginds!" sprak Mitrofan Saweljewitsj met breed handgebaar. Hierbij wees hij op een oud vervallen meubel dat van een verroest letterslot voorzien was, en waarvan hij de samenstelling der letters was vergeten, die het woord moesten vormen tot het ,Sesam, open u!'

Iwan volgde den blik van zijn meester, en deze begon te glinsteren. Doch hij vroeg zich toch daarbij af, waarom zijn heer leefde zooals hij het deed, indien daar zooveel geld lag weggeborgen, want het

Sluiten