Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij haar overpeinzing, „nu ook ga ik gelijken op de een of andere ïampzalige vrouw uit een boek. Wanneer de schrijver haar einde wenscht, en hij geen anderen weg kan vinden — dan moet zij verdwijnen — door zelfmoord." Een bittere glimlach kwam er om haar lippen en hij wischte den vastberaden trek langs de mondhoeken weg. „En de menschen ? Zij zullen van mjj meenen, dat ik den stap deed om het verlies mijner aardsche goederen, en zij zullen gelooven, dat de armoede mij bevreesd maakte! En zij zullen niet vermoeden, dat juist het gemis van het bovenaardsche mij er toe dreef. En zij kunnen het niet weten, want het was voor mij, een Levensdoel te hebben verloren, door diezelfde machten. Omdat zij niet zullen weten, hetgeen ik heb geleden, zal men mij steenigen...

Sluiten