Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OPMERKING.

Wie met de vorming der persoonsnamen in het Russisch bekend is, zal terstond opmerken, dat de naam der hoofdpersoon in dit boek niet juist is geconstrueerd. Als dochter van Wadiem Alexandrowitsj had zij 01 ga Wadimovna moeten heeten. Echter heb i ' weIluidendheidshalve, mij de afwijking veroorloofd. - Tragtick.

errata.

Blz. 19, 5 v. o.: ,Madonna della Sedie' moet zijn: Madonna della

Sedia'.

" 33' 7 v> °-: uit 'fc stadsgezicht „ „ : uit 't stadsge-

licht.

" 53' 17 v- °': van het het gezin „ „ : van het gezin. " 64' 1 v- °-: oor den starost „ „ : door den starost,

" 69, 1 v- b<: bevestigden, hadden „ „ : bevestigd hadden.

" 72' 1 v- b-: Segejewska „ „ : Sergejewka.

„ 75, 17 v. o.: de mannelijke bedien-

den » » : de vrouwelijke

bedienden.

» 75> 17 v- °-: Sergejewska „ „ ; Sergejewka.

, 84, 6 v. o.: „

» « » • ,,

Sluiten