Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de vrije en orde-oefeningen der gymnastiek, aan onderwijzeressen bovendien bewijzen van bedrevenheid in de nuttige handwerken voor meisjes te leveren.

Aan ieder, die voldaan heeft, wordt eene akte van bekwaamheid kosteloos uitgereikt. Op de akte van bekwaamheid van hen, die bij het examen in de vrije en ordeoefeningen der gymnastiek of in de nuttige handwerken of in die beide vakken hebben voldaan, wordt daarvan aanteekening gedaan.

Van het examen in de eerste oefeningen van het handteekenen zijn vrijgesteld zij, die in het bezit zijn eener akte van bekwaamheid in het vak q volgens art. 6$bis.

Art. 61. Ter verkrijging der akte, vermeld in art. 56 onder b, wordt vereischt:

a. het bezit der akte, vermeld in art. 56 onder a;

b. het bewijs van minstens tweejarige werkzaamheid als onderwijzer of, na aflegging van het examen vermeld in art. 56 onder a, als kweekeling aan eene of meer openbare of bijzondere scholen van lager onderwijs of als onderwijzer aan eene of meer scholen voor doofstommen, blinden, spraakgebrekkigen of idioten, afgegeven door het hoofd of de hoofden dier scholen, of het bewijs afgegeven door den bestuurder eener door Ons aangewezen kweekschool voor onderwijzers, van gedurende twee jaren aan die school de lessen ter voorbereiding van dit examen, na aflegging van het examen, vermeld in art. 56 onder ü, te hebben gevolgd;

c. het afleggen van een examen, loopende, behalve over de vakken, in art. 2 vermeld onder a—g, over

Lid 4 onveranderd.

Art. 61. Ter verkrijging der acte, vermeld in art. 56 onder b, wordt vereischt

a) onveranderd

b) het bewijs van minstens tweejarige werkzaamheid als candidaat-onderwijzer () aan eene of meer rijksscholen of bijzondere scholen of aan een of meer scholen voor doofstommen, blinden , spraakgebrekkigen of idioten, afgegeven door het hoofd of de hoofden dier scholen, of het bewijs, afgegeven door den bestuurder eener door Ons aangewezen kweekschool voor onderwijzers, van gedurende twee jaren aan die school de lessen ter voorbereiding van dit examen, na aflegging van het examen, vermeld in art. 56 onder a, te hebben gevolgd;

c) het bewijs afgegeven door den schoolopziener en een hoofd of de hoofdc7i van scholen als o rider b in

Sluiten