Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor het examen, vermeld in art. 61, onder c, tien gulden;

voor het examen, vermeld in art. 64, onder b, loopende over één vak, twee gulden;

voor het examen, vermeld in art.

64, onder b, loopende over meer dan één vak, vier gulden;

voor het examen, vermeld in art.

65, onder b, in elk der vakken, genoemd onder l, m, n, p, r, r bis en J, in art. 2, vijf gulden;

voor het examen, vermeld in art. 6$bis in elk der vakken, genoemd onder j en k, in art. 2, twee gulden;

voor het examen, vermeld in art. 65bis, in elk der vakken, genoemd onder q en t, in art. 2, vijf gulden.

Deze gelden worden in 's Rijks schatkist gestort.

Art 6ster (nieuw). Jaarlijks wordt gelegenheid gegeven, om door het afleggen van een examen voor bijzondere commissiën, daartoe benoemd door Onzen Minister, met de uitvoering dezer wet belast, een acte te verkrijgen bedoeld in art 56 onder d.

Al wat het in dit artikel bedoelde examen betreft, wordt door Ons bij algemeeneti maatregel van bestuur geregeld.

Art. 65 quater. Jaarlijks wordt gelegenheid gegeven om door het afleggen van een examen voor bijzondere commissiën, daartoe benoemd door onzen Minister, met de uitvoering dezer wet belast, een acte van bekwaamheid uitgereikt, bedoeld in art. 56 onder e.

Het examen omvat:

a. kennis van de voornaamste opvoedkundige stelsels.

b. kennis van de hulpwetenschappen der opvoed- en onderwijskunde,

c. meer uitgebreide kennis van de geschiedenis der opvoed- en onderwijskunde,

Sluiten