Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nog is het hier niet de plaats, kritisch te bezien, wat ons eigen land tot de oplossing van het vraagstuk der Openbare Leesmusea en Volksbibliotheken bijdroeg. Maar aan vreemdelingen in het Jerusalem der inheeinsche volksbibliotheektoestanden zij reeds hier de verzekering gegeven, dat ik, bij mijn bezoek aan de voornaamste Openbare Leesmusea in het buitenland, meermalen op belangstellende vragen maar al te mistroostige antwoorden heb moeten laten volgen.

Toch werkt misschien de tegenstelling tusschen hetgeen hier te lande en hetgeen elders reeds bereikt is, minder ontmoedigend nog, dan te moeten ondervinden en bekennen, dat het juiste begrip van wat Openbare Leesmusea beoogen en behoeven, hier eigenlijk nog zoo weinig doorgedrongen is. Wat Nörrenberg nu bijna tien jaren geleden voor Duitschland getuigde, is nog steeds van toepassing voor Nederlandsche toestanden, n.1.: »Was noch sehr fehlt ist die Klarung der öffentlichen Meinung über die Aufgaben dieser Lese-Anstalten.» ')

Alvorens nu het vraagstuk der Openbare Leesmusea zich hier te lande aan breeder kringen en in talrijker plaatsen opdringt — en dat zal het zeker, — kan het wellicht wenschelijk zijn, dat er op enkele kardinale punten meer klaarheid zij, opdat eenmaal misgrepen, vergissingen en dan onvermijdelijke teleurstellingen zooveel mogelijk voorkomen mogen worden.

!) C. Nörrenberg, Fortschritte der Bücherhallenbewegung. In: C\ E. 1897, S. 10.

Sluiten