Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

huurbibliotheekhouder een afspraak kunnen maken aangaande zeker soort boeken en schrijvers, die wij niet zullen opnemen en hij zou moeten aanschaffen; en wij zouden ieder, die deze lektuur wenscht, naar hem kunnen verwijzen. Deze menschen konden dan betalen voor hetgeen zij van deze lektuur wenschen te lezen, of, zij zouden zich daarvan moeten onthouden; in ieder geval zouden zij haar niet op kosten van de stad kunnen ontvangen.» ')

54. Op deze wijze is misschien ook wel de concurrentievrees te omzeilen, hetgeen zeer zeker de voorkeur verdient boven het b.v. in de 's Gravenhaagsche volksbibliotheek genomen besluit «géén boeken uit te leenen, teneinde den particulieren bibliotheken niet noodeloos concurrentie aan te doen»,2) een besluit waarop gelukkig teruggekomen is.

Evenmin verdient het m.i. aanbeveling, in te gaan op een voorstel van Reyer: het opkoopen van niet meer begeerde noviteiten uit huurbibliotheken.:i) Minder antipathiek is echter de geheele overname van huurbibliotheken, die, duchtig geschift, goede aanwinsten voor jonge boekerijen kunnen zijn.

55. Men heeft zich ook de illusie gemaakt, dat er van de zijde van het Openbaar Leesmuseum op den duur een invloed ten goede zou kunnen worden uitgeoefend op de keuze der boeken in huurbibliotheken. Men ziet daarbij echter één ding over het hoofd: dat huurbibliotheken gehouden worden om er winst mede te behalen; dat zij er derhalve op ingericht worden den smaak van het publiek te volgen en niet te leiden of te verbeteren ; dat zij er belang bij hebben, dat er veel en snel gelezen wordt, en dat zij zich verder niet bekommeren om de lektuur dan om deze aantrekkelijk te doen zijn: aantrekkelijk in niet al te nauwgezet afgebakende perken. *)

In hoeverre Openbare Leesmusea hierin verbetering brengen kunnen, durf ik niet aan te geven, maar ik betwijfel de mogelijkheid.

1) C. F. Adams Jnr. Fiction in Public Libraries and educational catalogues. In: LJ. 1879, p. 330.

2) Zie-, Nieuwe Courant, 17 Januari 1906.

8) E. Reyer, Handbuch des Volksbildungswezens. Stuttgart. 1896, S. 158.

A) Een leerrijk voorbeeld van de werkmethode van huurbibliotheken bij de aanschaffing van lektuur, is onder meer te vinden LJ. 1887, p. 258. In New-York bestaat volgens dit bericht een huurbibliotheek van ± 100.000 banden, meest sensationeele romans. Elk boek in dit genre wordt daar voor de helft van den kostcnden prijs tweedehands van bezoekers opgekocht, en vooral jongens maken van deze bepaling gebruik.

Sluiten