Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een rapport, door H u t c h k i n s in 1898 uitgebracht vermeldt, dat toenmaals reeds reizende bibliotheken werden rondgezonden door: 12 Womens Clubs, 1 Womens Education Association, 6 State Federations, 6 particulieren, 2 local associations.

177* Maar vooral heeft de reizende bibliotheek een groote vlucht genomen door de hulp van staatswege, het eerst verleend door den Staat New-York, bij de University-law van 1892.

Wij zullen iets langer bij deze wet moeten stil staan. Zij gaf aan de curatoren van de Staats universiteit van New-York verlof, reizende bibliotheken samen te stellen uit de dubbele exemplaren van boeken der Staatsboekerij, en deze voor den tijd van zes maanden uit te leenen. En wel aan:

I" Zelfstandige bibliotheken, tegen betaling van S 5 ter dekking van transport en andere kosten.

2" Gemeenten, waar geen zelfstandige bibliotheek bestaat, op onderteekende aanvrage van minstens 25 belasting-betalende inwoners.

3° Scholen, op verzoek van het schoolhoofd.

4" Wettelijk erkende vereenigingen, wier doel in de richting van ontwikkeling-brengen ligt, op verzoek van den secretaris der vereeniging.

5U Andere vereenigingen, welk doel dan ook in de statuten is uitgedrukt, op aanvrage van het verantwoordelijk bestuur en onder borgstelling van § 100.

De statistieken voor 1899—1900 geven de volgende cijfers:

Uitgeleend aan: 1. Public Libraries. . . . 3.321 banden

» » 2. 25 taxpayers 6.679 »

* » 3. Schools 8.631 »

IExtension centers . . . 238 » Summer Schools . . . 865 »

Study clubs 12.303 »

» » 5- Guarantors 3-597 »

Totaal 35.624 »

Het voorbeeld van New-York heeft in andere Staten van Noord Amerika navolging gevonden. In 1900 hadden reeds 24 Staten wettelijke regelingen voor reizende bibliotheken getroffen -).

') F. A. Hutchkins, Report on travelling libraries. In: LJ. CN. p. 56 seqq.

2) R. G. Thwaites, Ten years of American library progress. In: LJCN. 1900 p. 1 seqq.

Sluiten