Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T

lexica, encyclopaediën, die veel door de handen gaan, met leeren rug te laten binden.

209. Ter bescherming van band en boek maakt men wel de bepaling, dat geen boek meegenomen mag worden, alvorens het in de uitleenzaal in papier gewikkeld is. Bij Krupp en de Stedelijke Bücherhalle in Essen liggen voor dit doel steeds stapels krantenpapier op een bepaalde plaats gereed. Nu is liet waar, dat onderweg het boek dikwijls veel te lijden heeft, hetzij door, hetzij zonder schuld van den leener. Maar in drukker bezochte inrichtingen geeft dit inwikkelen slechts opstopping, vertraging; en praktischer komt het mij dan ook voor, ieder de verplichting op te leggen bij zijn inschrijving een boekomslag te koopen, die het Openbaar Leesmuseum in het groot opdoet en tegen minimale prijzen ter beschikking kan stellen. De »Cotgreave-bookcover" (thans b.v. ook in Rotterdam in gebruik gesteld), van een vezelige en taaie papiersoort genaaid, valt hiervoor aan te bevelen. Deze is in drie afmetingen te verkrijgen en houdt zich uitmuntend in het gebruik. Op andere plaatsen laat men de lezers linnen zakken meebrengen. Toch bedenke men, dat ondanks al dergelijke voorzorgsmaatregelen, steeds ruw met het boek wordt omgegaan ').

210. rijdschriftbanden. De afleveringen van tijdschriften, die in de leeszalen worden neergelegd, zullen eveneens goed beschermd dienen te worden. Verschillende portefeuilles voor tijdschriften zijn in den handel gebracht, die echter m. i. geen van alle zonder voorbehoud voldoen. Zulke, die een kleine veer in den rug hebben, hebben het nadeel, dat zij slecht in den rug openvallen. Zulke die met een band de losse aflevering in den rug vasthouden, veroorzaken licht inscheuringen. Toch zal men een der talrijke tijdschriften-omslageu moeten kiezen.

Tijdschriften van geringen omvang worden wel gebrocheerd in tamelijk harde papieromslagen, gelijk deze b.v. ook in leesportefeuilles gebruikt worden. In sommige plaatsen, Weenen (Volkshaus) en Rotterdam b v.. zijn deze gratis of tegen een kleine vergoeding te bekomen, bedrukt met advertenties. Zij hebben het voordeel, dat zij goedkoop zijn en iedere week kunnen worden verwisseld

Aanbeveling verdient het, de tijdschriften bij elkaar, in een tijdschrittenrek -) te plaatsen. Beschikt men echter over veel ruimte,

') Zie b.v. T. VV. Higginson, Access to shelves. LJ. 1891, p. 269.

') Een zeer handige inrichting is b.v. te Essen, stedelijke Bücherhalle in gebruik.

Sluiten