Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door zijn toedoen berokkend, tot een maximum van £ 3 te vergoeden. *)

De niet-belastingplichtige moet een formulier kunnen toonen, onderteekend door een belastingplichtige, die zich borg stelt voor eventueele verliezen.3)

Van zijn kant onderteekent de niet-belastingplichtige leener een formulier, ongeveer gelijkduidend aan dat van den vvel-belastingplichtige.

Een niet-ingezeten arbeider behoeft een ongeveer gelijkluidende verklaring van zijn patroon, mits deze belastingplichtig zij.

In hoofdzaken hetzelfde systeem wordt in Amerikaansche Public Libraries gevolgd.

257. Wanneer ten onzent een strengere waarborg dan de onderteekening van het uitleenreglement geëischt moet worden, zoo kieze men het Engelsche systeem, dat de meeste zekerheid kan geven; men stelle het maximum echter niet zoo hoog, doch b.v. ƒ10.—.

Het verdient aanbeveling dergelijke formulieren in niet te groot formaat te laten drukken, en vooral naast deze formulieren nog een dubbel stel kaartregisters aan te leggen: één met de namen der borgen, en één met die der personen voor wie borg gestaan wordt; beide series in een afzonderlijk alphabet te ordenen. Het

') Dit formulier luidt aldus:

I, the undersigned, being a Ratepayer in the (Ward

of the City of Westminster), desire to borrow Books from the Lending Library, and 1 hereby undertake to replace or pay you on demand thevalueof any Book belonging to the Libraries, which shall be lost or injured while in my charge, or not duly returned by me. 1 also undertake to observe all the Rules and Regulations endorsed on the back hereof, and from time to time prescribed by the City Council or its Committee, and to pay all fines or costs incurred under the same, provided that my liability shall be limited to a sum not exceeding £ 3.

Signed

Address

Occupation

J) I, the undersigned, being a Ratetayer in the (Ward

of the City of Westminster) declare that I believe (name)

(occupation) (age) of(address)

to be a person to whom Books may be safely entrusted for perusal, and I hereby undertake to replace, or pay on demand the value of any fines under the Rules and Regulations, provided that my liability as Guarantor shall be limited to a sum not exceeding £ 3.

Signature of Guarantor Address

Sluiten