Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stad een openbaar badhuis wil oprichten, dan begint zij niet met een bassin van geringen omvang en een paar badkuipen in een gehuurd lokaal, maar zij rekent van den omvang af op een flink gebouw; want zij redeneert aldus: wanneer ik er mee begin, dan dadelijk zóó, dat de heele inrichting voor algemeen bezoek berekend is. Maar wanneer er sprake is van bibliotheken, dan is men doorgaans angstig uitgevallen en men begint voorzichtigheidshalve heel in het klein. Blijkt dan het bezoek aan, en het gebruik van de boekerij gering, zoo werpt men graag de schuld op het idee zelf of op de onverschilligheid van het publiek, in plaats van aan de onvoldoende uitrusting het mislukken te wijten.» ')

326. Uitgaven. Ter toelichting en aanvulling van hetgeen hierboven aangaande de oprichting van Openbare Leesmusea en volksbibliotheken in het algemeen gezegd is, mogen eenige balansen van een aantal dezer instellingen hier een plaats vinden.

Over de uitgaven van een ouderwetsche volksbibliotheek bezitten wij een zeldzaam volledig overzicht, loopende over een eeuw; en wel van de volksbibliotheek van het Departement 's Gravenhage van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen 3), tevens een der eerste volksbibliotheken in ons land.

Het aanvankelijk budget bedroeg in 179^ • f 15°-—

hetgeen verhoogd werd in . . 1799 tot . . » 210.—

vermeerderd met een gratificatie van

+ f 200; zoo beschikte zij in . . 1807 over. . » 450.— Deze gratificatie steeg tot ƒ 310.—,

zoodat het totaal inkomen in . . 1826 bedroeg » 760.—

daalde in . . 1830 tot » 325.—

| steeg » . . 1841 » » 725.—

I daalde » , . 1844 » » 475.—

1 steeg » . . 1859 s s 625.—

inbegrepen de ' daalde » . . 1865 » » 500.

extra-toelagen. \ steeg » . . 1877 » » 911 -75

I daalde » . . 1878 » » 5°0-—

I steeg » . . 1879 " s 800.—

f bleef tot . . 1882 op » 800 —

daalde in . . 1891 tot » 600.—

>) C. Nörrenberg, Was lehrt die Krupp'sche Bücherhalle. In: SP. 1901, S. 563.

s) G. J. Swart en C. P. J. Keizer, l.c. 1898.

Sluiten