Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„VEERTIEN JAAR LITERATUURGESCHIEDENIS".

We beleven zeer wonderlyke dingen in ons literatuur-wereldje! Er is gisting en wrijving aan allen kant onder de oordeel-menschen. De felle bewogenheid van onzen tyd komt zelfs uit op het gebied der theoretische literatuur-critiek. Er is anarchie onder de beoordeelaars en anarchie onder de lezers. Onder de verschillende, zeer instemmende brieven, welke ik van myn lezers over myn Geertje-kroniek ontving, waren er twéé vooral heel typisch. Allereerst het schry ven van een onzer zéér vooraanstaande critici, waarin: »Ik ben het geheel met u eens dat het verdienstelijke werk (van De Meester) op overdreven manier is opgekamd. Er zyn ridicule aanprijzingen over verschenen.«— Dit van een zeer bekend criticus, den heer De Meester goed gezind. — Tweede schrijven van een particulier, hoogst ontwikkeld mensch, waarin: »Hoe kunt gij de aandacht vragen voor zulk een slecht boek, literair ook minderwaardig«. — Deze particulier maakt mij verder buitengewoon veel complimentjes, had van my zeer zeker «zooveel lof niet verwacht.«

Sluiten