Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daartusschen, absolute handhaving van myn uitgesproken oordeel!

Men ziet het! anarchie! Geen meeningsverschil! maar anarchie! Wat uit hetgeen hier volgen gaat nog duidelijker zal blyken.

Wat mij bovengenoemde twee bundels van Kloos al niet te mediteeren hebben gegeven! Twee zware bundels, mooi-verzorgd uitgegeven, op goed papier, met prettige letter gedrukt. En al die uitspraken, vonnissen en zalig-sprekingen staan daar zoo kloek en heldhaftig, alsof er nu nooit meer iets anders te zeggen valt! Wat 'n galerij van menschen! Dichters, novellisten, romanciers, dramaturgen, wysgeeren, ze verdringen elkander. Soms geeft de criticus een oordeel over een hunner in twee a drie pagina's. Over Maeterlinck b.v., maar de man heeft er al vast zijn »onsterfelijkheid« beet.

Maar o! o! wat wonderlijke dingen gebeuren er toch in ons literatuur-wereldje! Laat men vooral geen spotvorm zien in mijn woorden! Daarvoor is de zaak tè ernstig. De »zaak« die ik hier wil voordragen kan zóó gesteld •

Meneer A. is criticus, meneer B. is criticus, meneer C. is criticus.

De heer A bespreekt een of meer werken van den heer B. De heer A. zegt: prachtig! De heer C. bespreekt dezelfde werken van den heer B. en zegt: foei-leelijk, afschuwelijk! De heer B. (ook criticus) had vóór de beoordeeling beweerd dat in ons land, buiten nog iemand, uitsluitend de heer A. en C. zuiver konden oordeelen, valsche van echte kunst onderscheiden.

Men zie nu het oordeel over zijn werk van A. en

Sluiten