Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijl men in elk haast een die, door zijn aanraking, schoonheid ziet, een kleu- zoodat men, bjj wijze van sprerige glans afglinsterende ken, het heiligst watmen schijning, er over geworpen had, zoodat men zijne ziel door de zon der ziel. wel uit zijn lichaam had

... Een delicaat brok ziel — willenspuwe n". en — natuur... hij is volkomen Van Deyssei,.

geslaagd in wat hij wou geven:

een accuraat geobserveerd geval, gebootst in uniek, in zacht-sterk Hollandsch, door een alles zooveel mogelijk objectief aanschouwenden kunstenaar, g e 1 jj k er weinigen zijn."

Kr.oos.

') De spatieering is van mjj. Q

Vergeten wy niet dat door B. vastgesteld is dat A. en C. alleen zuiver — met nog iemand — het valsche van het echte, het leelyke, slechte van 't goede en schoone kunnen onderscheiden. — Zóó dus A. en C. over B.

Vergeten we evenmin dat A. en C. voor eikaars werk, ook voor het critische, groote bewondering hebben!

Ziethier nog Kloos over Van Eeden, naar aanleiding van diens „Enkele verzen", een boek dat in al zyn zoogenaamde overweldigende schoonheid door Van Deyssei, den grooten keurder, niet eens schijnt opgemerkt. Daartegenover iets uit het algemeen oordeel van Van Deyssei.

Sluiten