Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„In dit licht gezion, (wat nl. echte poëzie is en wat niet, Q.) zijn E n k e 1 e v e r z e n van Frederik van Eeden een der schoonste boeken die dit achttienjarig tijdvak onzer nieuwe letteren ons tot dusver gaf. Als stille witte bloemen, die, onzichtbaar ademend, hun heilig leven vieren, liggen deze verzen en le jn voor altoos".

Klooh.

„Het is zeer jammer voor v. Eeden dat hij juist in een tijd moet leven, dat er waarlijk artistcn zijn in zijn land, die konnis van geestesjuweelen hebben en bijna al het zijne als namaak en valschherkennen".

„Daarop is hot wonder gebeurd, dat auteurs van heel ander werk dan uw schjjnbaardiepzinnigeen schijnbaar weidsch psychisch en filosofisch zich vertakkende prullen, naar waarde en dus hooger dan gjj werden geschat".

Van Eeden had in het leven werkelijk het betrekkelijk-geëerde maatschappij lid behooren te zijn, dat hij op bladzijde 541 der November-aflevering beschrijft, want het is alleen door een vreeselijke geestesziekte dat hij van zoo een verschilt. Het is door te knoeien in het g r o o t e, dat hij zijn leven heeft gemist, dat bestemd was normaal te zijn in het kleine".

Vak Dey8sel.

Sluiten