Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en suiker en klontelige melkkluitjes. Maar direct daarop is hy weer vinnig, spottend, ontnuchterend, zyn eigen weekelyke schyn-tragiek tegen de gezwollen kaak slaand. Hoe nuchterder, hekelzuchtiger hy is, hoe beter en dan is zyn uitbeeldingskracht van werkelijke vlijmend-humoristische werking. Als hy zyn ziel in gala steekt, plechtig oreert en leest en spreekt en zich-zelf telkens tusschen het objectief beeldende van zyn liedjes dringt, kan ik hem gewoonweg niet uitstaan. Laat Jacobs, je moraalderij in den steek! Zing alleen wat je voelt, ziet en bepeinst in je lied, maar laat ons zélf de zedeles er uit peuren.

Werkelijk een zeer eigenaardig talent is Jacobs, weer héél anders dan Speenhoff, met méér temperament en misschien even groote snuggerheid, geloof ik. Maar het innig-sobere, het fijne en hooghartige van Speenhoff mist hy volkomen. En dat drukke, en zware, en aangezette, en opgezwollene doet zyn arbeid velen onder de kunstenaars vaak lager aanslaan dan noodig is. Hy heeft zich slechts in te binden, om zeer goed te worden, zich te zuiveren van wansmakelijke publiekspeculaties in het sentimenteel-drakerig-ontroerende en grof-hoerig-weeërige. — Hy moest zyn eigen uitbrekende verheffingen terugdringen en geen conferencier, maar een zuiver chansonnier willen zyn. Meer niet. Meer bedwongen, meer beheerscht en hy brengt de ziel nog veel heviger in ontroerende trilling. W&t Jacobs goed doet, dat is typeeren, bizonderlyk als hy kleine zieltjes van anderen open sluit.

Sluiten